Сатып алу

        Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде «СКЗ Казатомпром» ЖШС «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қорының және дауыс беруші акцияларының елу және одан көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрыққа» тиесілі ұйымдардың тауарларын, жұмыстары мен қызметтерін сатып алу ережелерін басшылыққа алады. -Қазына »меншік құқығы және (немесе) сенімгерлік басқару құқығы.

       Бұл бөлімде ақпарат жарияланады: 

- жұмыстар мен қызметтерді сатып алу жоспары (жылдық және ұзақ мерзімді);
- бір көзден тапсырыс;
       Сатып алуға қатысу үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры »АҚ электрондық сатып алу порталын (http://zakup.sk.kz/) тіркеуден өткізу қажет.
Дата (с-по):  Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Жолы: 


  
03.08.2010 Закупка спецодежды и средств индвидульной защиты
Организатор закупок – ТОО «СП СКЗ Казатомпром», расположенное по адресу 021500 г. Степногорск, мкр-н 7, здание №7, каб.№105, сайт – www sap-kazatomprom.kz в ...
22.07.2010 Объявление о несостоявшемся тендере
Товарищество с ограниченной ответственностью «СП СКЗ Казатомпром» объявляет о том, что открытый двухэтапный тендер по закупкам строитель...
22.07.2010 Объявление об отмене тендера
Товарищество с ограниченной ответственностью «СП СКЗ Казатомпром» объявляет об отмене открытого тендера по закупкам инжиниринговых услу...
07.07.2010 Закупка инж.услуг по тех.надзору
Товарищество с ограниченной ответственностью «СП СКЗ Казатомпром» объявляет о проведении открытого тендера по закупкам инжиниринговых у...
02.07.2010 Закупка строительно-монтажных работ
Товарищество с ограниченной ответственностью «СП СКЗ Казатомпром» объявляет о проведении открытого двухэтапного тендера по закупкам раб...
28.06.2010 Измененный годовой план закупок от 28 июня 2010 года
Измененный годовой план закупок от 28 июня 2010 года.
09.06.2010 Закупка некоторых товаров
Организатор закупок – ТОО «СП СКЗ Казатомпром», расположенное по адресу 021500 г. Степногорск, мкр-н 7, здание №7, каб.№105, сайт – www sap-kazatomprom.kz в ...
03.06.2010 Измененный годовой план закупок от 3 июня 2010 года
Измененный годовой план закупок от 3 июня 2010 года.
04.05.2010 Закупка программного обеспечения
Организатор закупок – ТОО «СП СКЗ Казатомпром», расположенное по адресу 021500 г. Степногорск, мкр-н 7, здание №7, каб.№105, сайт – 

03.05.2010 Закупки канцелярских товаров
Организатор закупок – ТОО «СП СКЗ Казатомпром», расположенное по адресу 021500 г. Степногорск, мкр-н 7, здание БТИ, каб.№105, в лице отдела органи...
20.04.2010 Протокол итогов услуг по противопожарной охраны спосо
Протокол итогов услуг по противопожарной охраны способом открытого тендера
news-O1Zr22w0Dz-0.doc
19.04.2010 Закупка некоторых товаров и услуг
Организатор закупок – ТОО «СП СКЗ Казатомпром», расположенное по адресу 021500 г. Степногорск, мкрн 7, здание БТИ, каб.№105, сайт – www sap-kazatomprom.kz в...
01.04.2010 Годовой план закупок на 2010 год
Годовой план закупок товаров, работ и услуг на 2010 год по ТОО "СП СКЗ Казатомпром"
31.03.2010 Измененный годовой план закупок от 31 марта 2010 года
Измененный годовой план закупок от 31 марта 2010 года.
18.03.2010 Тендер услуг противопожарной безопасности
Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие сернокислотный завод Казатомпром» объявляет о проведении открыто...
01.02.2010 Изменённый годовой план закупок на 2010 год
Изменённый годовой план закупок товаров, работ и услуг на 2010 год по ТОО СП СКЗ Казатомпром.
news-Vu1mtxQtpv-0.xls
01.02.2010 закупка услуг по изготовлению документов для регистра
Организатор закупок – ТОО «СП СКЗ Казатомпром», расположенное по адресу 021500 г. Степногорск, мкр-н 7, здание №7, каб.№105, сайт – www sap-kazatomprom.kz в ...
15.01.2010 Годовой план закупок товаров, работ и услуг на 2010 год
Годовой план закупок товаров, работ и услуг на 2010 год по ТОО СП СКЗ Казатомпром.
news-r8RWDsUJkp-0.xls